martes, 8 de febrero de 2011

Actualidade: Un vertedero de servicio para las obras de la A-59 sepultará varios petroglifos en Amoedo

La asociación de vecinos advierte que se ubica en una zona catalogada de Protección en el Plan Xeral.

La asociación de vecinos San Sadurniño de Amoedo denuncia la intención del Ministerio de Fomento de ubicar en la parroquia un vertedero para dar servicio a las obras de la futura autovía A-59 (Pontevedra-Vigo) que afectará a un conjunto arqueológico con varios petroglifos y dólmenes.
Desde el colectivo vecinal aseguran que, según consta en el proyecto, esta zona de servicio ocupa una parcela de 300 metros de longitud por unos 100 de anchura en un lugar de monte comunal de Amoedo donde se ubica un importante yacimiento arqueológico. "Este vertedero enterraría, con los daños inherentes que ocasiona una actuación de este tipo, a todo este conjunto patrimonial, entre el que se encuentran petroglifos y mámoas, llegando a poner en situación delicada un ´foxo do lobo´ que linda peligrosamente con esta zona", explica Jorge Álvarez, portavoz del colectivo vecinal.
Desde la asociación de vecinos consideran que la propuesta de estos terrenos como vertedero no se debe al desconocimiento de la existencia de ese patrimonio cultural, sino "a la desidia y menosprecio de la Administración con respecto a nuestra historia y territorio", indica Álvarez, que argumenta que la Consellería de Cultura (Patrimonio) "tiene datos más que suficientes que corroboran la ubicación de los restos arqueológicos en los terrenos afectados".
Además, critican la elección de esta zona para el vertedero por la cercanía del río Alvedosa, con una pendiente pronunciada, "con lo que la posibilidad de que el material que se deposite en el lugar vaya a parar al cauce es bastante elevada", y advierten de que este lugar se cataloga como Protección de Espacios Naturais (PEN) en el Plan Xeral de Pazos de Borbén.


Uno de los grabados rupestres de Amoedo afectado por el vertedero de las obras de la A-59.

NOTICIA SACADO DO FARO DE VIGO.

Dende aqui apoiar os cercanos veciños de Pazos de Borben, pois os de arriba nom poden quitarnos todo como se nom foramos nadie. Outro duro golpe o patrimonio e medio ambente sim deixar case ter nim voz nim voto os veciños afectados, e xa van uns poucos no que levamos de ano no Condado e seus redores.

viernes, 4 de febrero de 2011

Planta de biomasa en Ribadetea, nom grazas.

As empresas Engasa, Dalkia, Eléctrica Sestelo e Deenma, que serán as acionistas da planta de biomasa que pretenden facer en Ribadetea anunciaron nos madeios, a Xunta e os politicos locais do beneficio desta planta no concello de Ponteareas. Pero máis olvidaronse de informar os afectados, os veciños.
Primeiro tentaron a trama de firmar coa Xunta en veran, para asi pasados os seis meses de alegacións que poideran ter encontra aparecer con todo tapado. E asi se presentaron en Ribadetea, sim case informar e co periodo de alegacións xa acabado sem nos saber o que se nos viña enriba.
Foi entón cando apareceron en pouquisimo tempo máis de cen alegacións en contra da planta no concello, entre veciños de Ribadetea, a asociación ecoloxista ADENCO e o PSOE de Ponteareas. Agora tentase que voltese abrir un periodo de noas alegacións, pois a poboación se definitivamente acabase instalando a planta nom teriamos nim voz nim voto de tela diante dos nosos fuciños.

Outra cousa que chamou a atención foi no proxecto que presentaron a Xunta, poidemos ver as fotos manipuladas que lles mandaron da zona, nas cales nom aparecen casas nos seus redores, só monte e as fabricas da Lomba, pois estas plantas teñen que estar a 1,5 Km das casas, cousa que esta esta ten o outro lado da carretera o barrio da Freixa.

Razóns que nunca veras nos medios de desinformación polas cales nom queremos biomasa:

- Primeiro, pola trama é enganos e ocultación a cal nos tiveron sometidos os veciños de Ribadetea, ademáis de planos manipulados e nom ter en conta a palabra do pobo.

-Segundo, por asentarse num sitio onde en teoria e ilegal montar máis naves, pois pouco a pouco creouse un poligono clandestino o cal nim dispon de boas carreteras, nim saneamentos e alcantarillados, onde todo vai parar o cercan Río Tea.

-Terceiro, por estar a 15 metros das casas, cando por lei marca que ten que ser 1,5 Km, aparte de estar a menos 0,5 Km do Río Tea, río o cal esta protexido pola Lei Natura 2000, o cal sufriria unha afección directa da planta. Tamén influiria no seu cauce, pois a planta necesita 600.000 litros mensuais, devolvendo as augas o río en temperaturas moi elevadas, o cal sería un desastre para a fauna e vexetación da zona.

-Cuarto, por nom dispor de carreteras axeitadas para ese tipo de transporte pesado as 24 horas do día, aparte da contaminación acustica e paisaxistica, pois farase unha chimenea de máis de 30 metros, todo num medio rodeado de casas veciñais.

-Quinto, pola liña de alta tensión que pretenden facer soterrada dende a planta a o receptor electrico de Bugarin de Sestelo (razon pola que a planta situarase nese lugar, pois esta en frente o outro lado do río). Dita liña ira soterrada por debaixo das vivendas de Ribadetea e Bugarin, e cruzara tamén soterrada o cauce de Tea.

-Sexto, pola contaminación que producira nos redores, aparte de que enchera todo de cinzas (pois queimarase sobre todo astillas de piñeiro) polo que variara o entorno e cheirara a chamusco. Tamén polas toxinas que soltara, as cales entre outras cousas probocaran a choiva acida, a cal súas nubes concentraranse no propio val do Tea. As consecuencias a medio prazo poden ser desastrosas para as colleitas, elevando a acidez da terra dos campos.

-Septimo, por enganar a xente dicindo que creara 200 postos de traballo. a planta só dispora de 17 postos de traballo, pa cal seguramente usarase o enchufismo. No resto como sempre contrataran empresas (pa transporte, talas nos montes...)

-Oitavo, pola posible tala descontrolada dos montes, que aqui por desgraza nom e nada novo, pois alimentaran a combustión principalmente de astilla de piñeiro e outras arbores. en principio dixeron de madeira residual dos montes, pero estas nom chegan nim pa nha semana, poo que e un perigo para nosos monte e para todos aqueles avariciosos que pensan que se van enriquecer talando neles. Tampouco descartaron queimar residuos fecais das granxas ou basuras.

-Noveno, por comparala coa planta de biomasa de Iberdrola en burgos, acal esta num descampado castelán e nom ten nada que ver co entorno desta.

-Décimo, por un pobo unido que di que nom, o cal o concello deberia apoiar, pois nos nom gañamos nada con iso hai e perdemos moito, pois nom nos dara postos de traballo nim nos baixaran a corrente un centimo por tela hai.

Agora ti decides. Pontareas Historia Viva, blogue comprometido co bem dos veciños da bisbarra.

Nom a planta de biomasa en Ribadetea.

martes, 1 de febrero de 2011

Actualidade: Veciños de Ribadetea contra a Planta de Biomasa

Segue a proposta de montar unha macroplanta de biomasa de 10 MW (o máximo permitido na comunidade) no antigo lugar da fabrica de ceramica de Ribadetea. Esta producira electricidade apartir da incineración vexetal (sobre todo toxo), polo que din que supostamente estaran os montes máis limpos. Tamén din que xenerara 200 postos de traballo nos redores é que sera un gran avance enerxético para zona.

Pero agora bem, nom din nada do contaminante dos seus fumes tóxicos, os cales probocan a choiva ácida, o que tendria consecuenzas nefastas para a comarca. Ademáis que esta moi pretiño das casas, sobre todo do barrio da Freixa e do Río Tea, e esa chimenea vai soltar as 24 horas do día cinzas sobres estas zonas.
Aparte tampouco falaron de baixarlle a luz os veciños de Ribadetea un céntimo, cousa que seria máis lóxica. Tamén todos sabemos que o dos 200 postos de traballo e un farol, pois é raro que unha planta de biomasa onde todo e mecanizado pase dos 20 postos de traballo.
Por último esperemos que o dos montes limpos sexa verdade, pero controlado, nom de forma devastadora econtrolada polos veciños, nom por eles.

Tentaremos seguir de cerca como se desenvolve o caso, polo de agora abra unha reunión cos veciños a cal se aplazara e aínda nom puxeron outra fecha.


Vista da antiga ceramica da Freixa, onde pretende instalarse a planta de biomasa


Vista aerea do lugar onde se instalara, moi preto das casa e do Río Tea.